BACK TO NEWS

6/24

2020

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบคลาวด์ (WMS) ที่ดีที่สุด

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า Logizard ZERO

WMS(Warehouse Management System)คืออะไร?

คือโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป คือรับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า
ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้า มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวมเร็วในการทำงาน ความถูกต้อง การค้นหา ตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำ ตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัท จึงช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย ปัญหาการหาสินค้าไม่พบด้วย

Logizard Zero เป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าแบบคลาวด์ (WMS)
การจัดการสินค้าคงคลังระบบCloud โดยบริษัท Logizard จำกัด
ระบบCloud อันดับ 1!ของญี่ปุ่น ในการบริหารจัดการคลังสินค้า(WMS) ใช้งานร่วมกับบาร์โค้ด เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากบริษัทคุณ

แชร์ข้อมูลสินค้าคงคลังได้ทันที

Øสามารถรู้ได้ว่า ขณะนี้มีสินค้าหรือวัตถุดิบในคลังกี่ชิ้น อยู่ที่ใดบ้าง ลูกค้าสั่งอะไร เมื่อไร จำนวนเท่าไร สินค้าถูกส่งออกมาจากคลังหรือยัง ขนส่งถึงไหนแล้ว ถึงที่หมายเวลาใด ผ่านทางหน้าจอคอมพิวตอร์
การทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจำหน่ายออกไปและปริมาณสินค้าคงคลัง ทำให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลดปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ØการทำงานติดตามสถานะแบบReal-time
คุณสามารถติดตามสถานะของสินค้าโดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า และสามารถตรวจสอบงานระหว่างดำเนินงานและยืนยันข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

จัดการคลังสินค้าได้พร้อมกันหลายคลัง

มาตรฐานการทำงานด้วยบาร์โค้ด

Øใช้ระบบเช็คสินค้าโดยใช้แฮนดี้เทอร์มินอล (อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดเคลื่อนที่) อ่านบาร์โค้ดจากสินค้า ถ้าเราใช้แฮนเฮลมาช่วยในการอ่านบาร์โค้ดสินค้า ระบบจะทำการวิเคราะห์สินค้าและทำการบันทึกข้อมูลได้ทันที การจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องจะหมดไป

ปัญหาความแตกต่างของสินค้าคงคลังจะหมดไป

สินค้าในสต๊อกเกิดความผิดพลาดเนื่องจากเวลา “สินค้ามาถึงคลัง”, “สินค้าขณะอยู่ในสต๊อก” และ ”เมื่อจัดส่งสินค้า” ซึ่งระหว่างการดำเนินงานนี้ อาจมีสาเหตุที่ทำให้จำนวนสินค้าในคลังไม่ตรงกับจำนวนที่มีในระบบ

->ระบบLogizard มีการจัดการของบาร์โค้ดเมื่อมีการเคลื่อนไหวสินค้า ซึ่งจะทำให้จัดการสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง สามารถติดตามผลได้แบบเรียลไทม์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
มั่นใจได้ว่า ในแต่ละช่วงเวลาการไหลของสินค้า มีการตรวจสอบโดยบาร์โค้ด เพิ่มความยำในการจัดการคลังสินค้า

การจัดการแบบFree Location

ØการจัดการแบบFree Location คือ การจัดการสถานที่จัดเก็บสินค้าแบบอิสระ เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอย โดยสินค้าชนิดเดียวกัน สามารถจัดเก็บได้ในหลายสถานที่(พื้นที่ว่าง) โดยการทำงานของระบบ จะทำให้ปลอดภัยจากการวางแผนเก็บของ จัดการสถานที่ได้ไม่ยุ่งยาก
ØระบบLogizard สามารถลงทะเบียนLocationได้ถึง 10,000Location
Øในแต่ละสถานที่จะมีการลงทะเบียนตำแหน่งที่ในระบบ และมีฉลากบาร์โค้ดติดอยู่แต่ละ shelf เมื่อมีการจัดเก็บสินค้า จะมีการสแกนบาร์โค้ดบาร์โค้ดสินค้า พร้อมกับสแกนบาร์โค้ดในแต่ละshelf เพื่อกำหนดตำแหน่งจัดเก็บ

มีลูกเล่น (ฟังก์ชั่น) หลากหลาย

ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูล

มีการสนับสนุนเต็มที่จากตัวแทนจำหน่าย