Cloud,System,Multimedia are
M.SOFT Thailand!

M.SOFT Thailand are 20 years old IT Company in Thailand

Cloud system,Production(Package) System,Scratch Development e.t.c
Go to Cloud Service

Cloud Service

M · Soft plans to offer cloud service (Amazon Web Service) to customers.
In Thailand, the development of the cloud business is still small and there are circumstances in Thailand.For data preservation, it is recommended to operate the system in the cloud!

Go to CRM(M.soft)

CRM(M.soft)

M.Soft ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้า(CRM)
ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ปรากฏขึ้นแล้ว! ! สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าสำหรับกิจกรรมการขายและการตลาดได้อย่างฉลาดและง่ายดาย! !มีการดำเนินงานจริงให้การบริหารข้อมูลลูกค้าได้เหมาะสม กับหน้างาน ใช้งานง่าย ฯลฯ ! !

Go to Logizard ZERO

Logizard ZERO

ระบบการควบคุมสต๊อกสินค้าโดยฟังก์ชั่นบาร์โค้ดบนระบบคลาวด์
ระบบคลาวด์ที่เก็บข้อมูลไว้ใน Data Center ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทาง IT บริการแบบคลาวด์นี้สามารถใช้นำมางานได้เร็วและมีราคาถูก

Go to SimLex ERP

SimLex ERP

ระบบการควบคุมการผลิตและระบบบัญชี (ERP) สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมซิมเล็กซ์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อพนักงานไทย ซึ่งทุกคนจะสามารถใช้งานระบบ ERP, ระบบบัญชี, การควบคุมการผลิต, ระบบการขาย, การจัดการคลังสินค้า (WMS) ได้ง่ายและถูกต้องมากที่สุด

Go to TPiCS

TPiCS

ระบบควบคุมการผลิตเชิงรุก
ระบบ TPiCS ควบคุมการผลิตโดยรองรับการเปลี่ยนแปลงของแผนงานได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยใช้หลักการ “f-MRP” (Flexible Material Requirement Planning) ซึ่งเป็นวิธีคำนวณที่เพิ่มแนวคิด Buffer ให้แก่ MRP ปกติ

Go to Scratch

Scratch

พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่
บริษัทเรารับพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของท่านอย่างละเอียด รวมถึงพัฒนาระบบส่วนที่ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปไม่สามารถจัดการได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มต่างๆ การเพิ่มฟังก์ชั่นบาร์โค้ด และส่วนที่ใช้งานร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่น เป็นต้น

Go to Information Security

Information Security

Supply of cloud type information leakage (PC monitoring) software, information security software, fraud prevention / consultation etc

โปรดติดต่อเราก่อน

エム・ソフト(タイランド)について

エム・ソフトタイランドは、タイでの20年の実績をもとに、タイの現場にあった真に有益なシステムを低価格で提供するシステムIT会社でございます。 タイに進出中の製造業、物流業その他企業様の現場の課題のひとつに、販売・生産・在庫・物流等業務~会計まで一連の現場作業にあったシステムの導入・運用がありますが、IT導入(システム化)には莫大な投資が必要で、中小企業には導入壁が高いものとなっています。弊社は今後タイで更なる発展が予想されるアマゾンクラウドAmazon Web Service(AWS)のノウハウを生かし安全・低価格なクラウドサービス/システムをご提供することにより、日系企業様のお役立てると確信しております。もっと多くの仲間が集い、もっと上を目指し、限りない前進を・・
"M".SOFTの“M”はMoreの”M”

エム・ソフト(タイランド)のMは、 「もっと」という意味を持つ“More”に由来しています。 前例のない技術的に困難な要望でも「お客様にとって価値あるソリューション」であると共に「エンジニアの成長のチャンス」と捉まえ、立ち向かっていく。 このチャレンジ精神こそが、設立以来の成長を支えてきた原動力となっているのです。

「誠実・尊重」
「信頼・互恵」
「技術・マネージメント」

社是に掲げているこれらの言葉は、私たちの行動の根底にあるものです。個々の関係あるいは会社間の関係において常に相手を尊び誠意を持って応えること、互いの信頼関係を大切にすること、そしてソフトウェアを通じて社会への貢献を果たすべく技術力・マネジメント能力の向上に努めること。この方針のもと私たちはお客様に満足していただけるソリューションを提供してゆきます。

  • 社会において、人と人、人と会社、会社と会社などの関係においては、お互いが相手を尊び、相手の立場にたって物事を考えていくことは不可欠なことです。当社では、常に相手を重んじ誠意を持って行動することを掲げ、実行してまいります。

  • 会社は人の集まりであり、社会の一員として働いています。何かの行動をするときにはお互いの信頼関係が大切であり、そこに利益を生む手がかりがあると考えています。その利益は、互いにとってよりよい利益であり、互いが分かち合っていかなければならないと考えています。

  • 現代社会において、コンピュータ・ソフトウェアは必要不可欠なものとなっています。当社は、コンピュータ・ソフトウェアを通して社会への貢献を果たすべく技術革新に取り組んでいます。優れた製品開発は個人の技術と高いマネジメント能力によって生み出されるものです。当社では、技術・マネジメントについての教育に主眼をおいて社内蓄積を図ってまいります。

  • 日本人マネージャーを中心にのエンジニアが数名管理されたプロジェクトを運営しており ソフトウェア開発の上流から下流まですべてのプロセスに対応できます。 日本語・タイ語バイリンガル在籍するほか、 システムエンジニア及び各種言語のプログラマが開発にあたります。 ソリューション型開発、部分開発、オフショア開発など、お客さんのご要望に 従って、幅広い編成でご対応いたします。

Multimedia

Mask Generating Service, Character Design & Digital Painting work by JAPAN Quality

Go to Mask Generating Service     

Mask Generating Service     

เป็นงานบริการ Masking ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงาน Composition อาทิเช่นงานภาพยนตร์, งานโฆษณา ด้วยเทคโนโลยี 「RayBrid」 ซึ่งสามารถตัดออกจาก Background ชนิดไหนก็ได้

Go to Character Design & Digital Painting

Character Design & Digital Painting

เรามีทีม CG Designer ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบ Character, Background ที่ใช้สำหรับ เกมต่างๆ อาทิ Service Avatar

โปรดติดต่อเราก่อน

News

最新のお知らせを随時公開しております。